VDC Vrhnika Idrija
 • Rožna ulica 16
  5280 Idrija
 • Pokličite nas
  +386 5 37 43 860
 • Pišite nam
  vdc@vdc-vi.si

Organizacijske enote

Zavzemamo se za takšne pogoje dela in življenja, ki zagotavljajo enake možnosti vsem, ne glede na telesne in umske sposobnosti, za življenje po lastni predstavi in v sožitju z drugimi ljudmi.

Uprava

Rožna ulica 16
5280 Idrija

05/ 37 43 860 (Tajništvo)
05/ 37 43 861 (Računovod.)
05/ 37 43 862 (Direktorica)

Enota Vrhnika

Pot na Košace 2
1360 Vrhnika

+386 1 750 41 36

 

Enota Idrija

Rožna ulica 16
5280 Idrija

+386 5 37 43 860

 

BS Vrhnika

Lošca 2
1360 Vrhnika

+386 1 750 57 81

 

Enota Vrhnika

Pot na Košace 2, 1360 Vrhnika
+386 1 750 41 36

Enota Idrija

Rožna ulica 16, 5280 Idrija
+386 5 37 43 860

Bivalna skupnost Vrhnika

Lošca 2, 1360 Vrhnika
+386 1 750 57 81

Zgodovina

Varstveno delovni center Vrhnika – Idrija je skupni regijski zavod, ki je bil ustanovljen leta 2005 in vključuje enoto VDC Vrhnika in VDC Idrija, ter Bivalno skupnost na Vrhniki.

Sami začetki pa segajo veliko dlje, saj so se prve delavnice za odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju v Idriji odprle že leta 1984, v Podlipi pa leta 1994.

S širitvijo programov in prihodom novih uporabnikov je nastala potreba po večjih prostorih. Leta 2001 se je enota Vrhnika preselila v novo zgrajeno hišo na Vrhniki.

 

Tudi v Idriji je zaradi novih vključitev sčasoma postala potreba po večjem prostoru, kar se je v uresničilo s preselitvijo leta 2008 v zgradbo, kjer smo še danes.

V letu 2021 je v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji v VDC VI vključenih 85 uporabnikov. S stalnim razvojem storitev ponujamo uporabnikom celovito podporo za kakovostno preživljanje časa v različnih življenjskih obdobjih.

Varstveno-delovni center Vrhnika-Idrija v sklopu svojih storitev izvaja od leta 2007 tudi celodnevno (16 urno) institucionalno varstvo za 12 uporabnikov. Zaposleni skrbimo, da je življenje uporabnikov v naši bivalni enoti čim bolj samostojno in polnovredno.

Poslanstvo

Ustvarjamo okolje, ki našim uporabnikom omogoča:

 • krepitev njihovih močnih področij,
 • pridobitev novih znanj, izkušenj in veščin,
 • osebno rast in večjo samostojnost,
 • samopotrjevanje skozi delo in aktivnosti,
 • vključevanje v družbo in širjenje socialne mreže,
 • krepitev pozitivnih navad,
 • življenje po lastni predstavi in v sožitju z drugimi ljudmi.

Vizija

Stalen razvoj storitev in celovita podpora uporabniku za kakovostno in izpolnjeno življenje v vseh življenjskih obdobjih.

Vrednote

 • sprejemanje raznolikosti in individualnosti
 • prijaznost, iskrenost in poštenost v medsebojnih odnosih
 • ustvarjalnost in delavnost
 • sodelovanje in povezovanje
 • spoštovanje
Skip to content