Javni naročila in razpisi

Natisni
Enota Idrija Enota Vrhnika

.

Javno naročilo za izbiro ponudnika za pripravo in dostavo tople malice za enoto VDC Vrhnika in enoto VDC Idrija (evidenčno naročilo)
Ponedeljek, 6. februar 2017
Objavljamo evidenčno naročilo za izbiro ponudnika za pripravo in dostavo tople malice za enoto VDC Vrhnika in VDC Idrija za dobo 2 let. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do 17. 2. 2017 do 12 h.

Za dodatne informacije smo dosegljivi v času od 7. 2. - 17. 2. 2017 na telefonsko številko 05 3743 860.

1. Razpis
2. Priloge:
a) Tabela popolnosti ponudbe
b) Naslovnica ponudbe
c) Obrazci


Direktorica VDC VI: Maja Velikajne